Ban hành mới, sửa đổi bổ sung 5 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 8/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2 thủ tục hành chính ban hành mới gồm:

- Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

- Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục hành chính:

- Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

- Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

- Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.2222.555

Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ http://dichvucong.phutho.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT