Chủ nhật, 01/10/2023 00:11 Chủ nhật, 01/10/2023

Ban hành quy định danh mục các thông số về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 12/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1921/QĐ-UBND về việc ban hành quy định danh mục các thông số về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó, tổng số bao gồm 31 thông số, trong đó có 8 thông số nhóm A và 23 thông số nhóm B.

Danh mục các thông số về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:

TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng giới hạn cho phép (QCVN 01-1: 2018/BYT)

Các thông số nhóm A

 

Thông số vi sinh vật

 

 

1

Coliform

CFU/100 mL

<3

2

E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt

CFU/100 mL

<1

 

Thông số cảm quan và vô cơ

 

 

3

Arsenic (As)(*)

mg/L

0,01

4

Clo dư tự do(**)

mg/L

Trong khoảng 0,2 - 1,0

5

Độ đục

NTU

2

6

Màu sắc

TCU

15

7

Mùi, vị

-

Không có mùi, vị lạ

8

pH

-

Trong khoảng 6,0-8,5

Các thông số nhóm B

 

Thông số vi sinh vật

 

 

9

Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)

CFU/100mL

< 1

10

Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa)

CFU/100mL

< 1

 

Thông số vô cơ

 

 

11

Amoni (NH3 và NH4tính theo N)

mg/L

0,3

12

Cadmin (Cd)

mg/L

0,003

13

Chì (Plumbum) (Pb)

mg/L

0,01

14

Chỉ số Pecmanganat

mg/L

2

15

Chromi (Cr)

mg/L

0,05

16

Đồng (Cuprum) (Cu)

mg/L

1

17

Độ cứng, tính theo CaCO3

mg/L

300

18

Fluor (F)

mg/L

1,5

19

Mangan (Mn)

mg/L

0,1

20

Nhôm (Aluminium) (Al)

mg/L

0,2

21

Nickel (Ni)

mg/L

0,07

22

Nitrat  (NO3- tính theo N)

mg/L

2

23

Nitrit (NO2- tính theo N)

mg/L

0,05

24

Sắt (Ferrum) (Fe)

mg/L

0,3

25

Seleni (Se)

mg/L

0,01

26

Sunphat

mg/L

250

27

Xyanua (CN)

mg/L

0,05

 

Thông số hữu cơ

 

 

 

Nhóm hydrocacbua thơm

 

 

28

Benzen

µg/L

10

29

Phenol và dẫn xuất của Phenol

µg/L

1

 

Thông số hóa chất bảo vệ thực vật

 

 

30

Chlorpyrifos

µg/L

30

 

Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ

 

 

31

Chloroform

µg/L

300

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang