Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Trại giam Tân Lập

PhuthoPortal - Ngày 23/5/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trại giam Tân Lập để nắm tình hình công tác thi hành án hình sự từ ngày 1/1/2020 đến hết năm 2021.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên chủ trì buổi làm việc tại Trại giam Tân Lập

Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện Hạ Hòa.

Trại giam Tân Lập có chức năng tiếp nhận, tổ chức quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có thời hạn và tù chung thân theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua xem xét báo cáo cho thấy: Việc tiếp nhận người chấp hành án phạt tù; công tác quản lý hồ sơ; công tác phân loại và quản lý phạm nhân theo loại; thực hiện các quy định về chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân; chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế của phạm nhân; việc xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân được Trại giam Tân Lập thực hiện theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự, các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Cục C10.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề nghị Trại giam Tân Lập làm rõ một số nội dung: Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các quyền của phạm nhân; công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công tác cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự của Trại giam Tân Lập.

Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, Trại giam Tân Lập sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót hiện có. Đối với các kiến nghị của Trại giam Tân Lập, Ban Pháp chế sẽ nghiên cứu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.

Khổng Thủy