BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN CẨM KHÊ NĂM 2012

STT

DIỄN GIẢI

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

1

Đất ven đường QL 32C

2

Đất ven đường tỉnh lộ 313 từ TT Sông Thao đi Yên Lập

3

Đất ven đường tỉnh lộ 321C từ xã Phương Xá đi Lương Sơn

4

Đất ven đường tỉnh lộ 313C từ Đồng Lương đi Hương Lung

5

Đất ven đường tỉnh lộ 313B cũ từ ngã 3 xã Hương Lung đi Văn Bán

6

Đất ven các tuyến đường huyện lộ, đường liên xã

7

Đất ven các tuyến đường liên thôn, liên xóm

8

Đất thuộc trung tâm các xã (trừ TT Sông Thao)

9

Đất đồi gò giao thông không thuận tiện của tất cả các xã trên địa bàn huyện (trừ thị trấn Sông Thao)

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

1

Đường QL32C từ ngã tư thị trấn đi bến phà Tình Cương đến hết địa phận thị trấn

2

Đường QL32C từ ngã tư thị trấn đi Sai Nga đến hết địa phận thị trấn

3

Đường TL313 từ ngã tư thị trấn đi Yên Lập đến hết địa phận thị trấn

4

Đường làng nghề từ ngã tư thị trấn đi bến đò Đồng Viên sang Chí Chủ

5

Đất hai bên đường vành đai phía đông thị trấn Sông Thao

6

Đất hai bên đường nối đường vành đai với chợ thị trấn Sông Thao

7

Đất dọc theo 2 mặt tiền tuyến đê Hữu Thao (QL32C mới)

8

Đất theo đường liên thôn, liên xóm còn lại

9

Đất lèo lẻ không thuận tiện giao thông còn lại của thị trấn

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực

Tổng số xã, thị trấn là 31, trong đó:

1. Thị trấn (01):

Thị trấn Sông Thao

2. Xã trung du (05):

Phương Xá, Đồng Cam, Sai Nga, Hiền Đa, Cát Trù.

3. Xã miền núi (25):

Tiên Lương, Ngô Xá, Phượng Vỹ, Tam Sơn, Thuỵ Liễu, Văn Bán, Tùng Khê, Cấp Dẫn, Sơn Tình, Xương Thịnh, Hương Lung, Tạ Xá, Chương Xá, Văn Khúc, Yên Dưỡng, Điêu Lương, Đồng Lương, Sơn Nga, Phùng Xá, Tuy Lộc, Thanh Nga, Phú Khê, Yên Lập, Phú Lạc, Tình Cương.

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm