BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN SƠN NĂM 2012

 

STT

DIỄN GIẢI

I

ĐẤT Ở NÔNG THÔN

1

Giá đất ở những khu vực đã quy định

2

Giá đất ở những khu vực bổ sung

 

XÃ THU NGẠC

1

Đất hai bên đường khu trung tâm xã (đường liên xã)

2

Đất ở các khu dân cư

3

Đất nằm trong các khu dân cư còn lại

 

XÃ VĂN LUÔNG

1

Đất đường tỉnh 316C qua địa bàn xã Văn Luông

2

Đất đường liên xã

3

Đất đường liên xóm

 

XÃ KIỆT SƠN

1

Khu vực ngã 3 Vèo từ nhà ông Đại đến hết nhà ông Bình

2

Hai ven đường quốc lộ đoạn từ nhà Văn hoá Khu 3 đến đồi đá Đồng Than

3

Khu vực chợ Vèo hai bên ven đường huyện lộ đi Lai Đồng, đoạn từ nhà ông Quyết ngã 3 Vèo đến nhà ông Sinh

4

Đất hai bên đường huyện lộ

5

Đất ven đường liên xã

6

Đất ven đường liên thôn

7

Đất ở các khu dân cư nông thôn còn lại

 

XÃ VINH TIỀN

 

XÃ LAI ĐỒNG

 

XÃ TAM THANH

 

XÃ XUÂN SƠN

 

XÃ XUÂN ĐÀI

 

XÃ KIM THƯỢNG

 

XÃ THU CÚC

 

XÃ MINH ĐÀI

 

XÃ MỸ THUẬN

1

Tuyến Quốc lộ 32A

2

Đường liên xã

 

XÃ THẠCH KIỆT

 

XÃ TÂN SƠN

 

XÃ LONG CỐC

 

XÃ ĐỒNG SƠN

II

Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

Tổng số xã là: 17 xã miền núi:

Mỹ Thuận, Tân Phú, Thu Ngạc, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Lai Đồng, Đồng Sơn, Tân Sơn, Kiệt Sơn, Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, Minh Đài, Văn Luông, Long Cốc, Tam Thanh, Vinh Tiền.

 

 

 

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm