BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN THANH THỦY NĂM 2012

 

STT

DIỄN GIẢI

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

1

Các xã vùng trung du (gồm 4 xã: Đồng Luận, Đoan Hạ, Bảo Yên, Xuân Lộc)

2

Các xã vùng miền núi (Gồm : Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao, Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Hoàng Xá, Sơn Thuỷ, Tân Phương, Thạch Đồng, Đào Xá)

3

Đất hai bên đường tỉnh lộ 316:

4

Đất hai bên đường tỉnh lộ 316B:

5

Đường Tỉnh lộ 317

6

Đất hai bên đường huyện lộ nối từ QL 32A xã Thượng Nông đến Xuân Lộc

7

Đất hai bên đường tỉnh 317 B từ Yến Mao đi Đá cóc

8

Đất hai bên đường huyện lộ từ Bảo Yên đi Đoan Hạ - Hoàng Xá

9

Đất hai bên đường liên xã LX: 1A xã Hoàng Xá đi Trung Thịnh

10

Đất hai bên đường liên xã từ Hoàng Xá đi Trung Thịnh LX: 1B

11

Đất hai bên đường liên xã LX: 2 từ Bảo Yên đi Sơn Thuỷ

12

Đất hai bên đường liên xã LX: 3 từ Đồng Luận đi Trung Nghĩa đi Phượng Mao (đường tránh lũ)

13

Đất hai bên đường liên xã LX: 4 từ ngã ba gặp đường tỉnh 317 đi Dị Nậu

14

Đất hai bên đường liên xã đối với các khu vực khác

15

Đất khu vực đường quy hoạch vùng nước nóng xã Bảo Yên, Thị trấn Thanh Thủy

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

III

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

Tổng số các xã, thị trấn là 15, trong đó:

1. Thị trấn (1):

Thị trấn Thanh Thủy

2. Xã Trung Du (4):

Đồng Luận, Đoan Hạ, Bảo Yên, Xuân Lộc

3. Các xã miền núi (10):

Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao, Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Hoàng Xá, Sơn Thủy, Tân Phương, Thạch Đồng, Đào Xá.

 

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm