BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN LẬP NĂM 2012

 

STT

DIỄN GIẢI

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

A

ĐƯỜNG TỈNH 321

1

HƯNG LONG

2

XUÂN THỦY

3

XUÂN VIÊN

4

XUÂN AN

5

LƯƠNG SƠN

6

MỸ LƯƠNG

6

MỸ LƯƠNG

B

ĐƯỜNG TỈNH 313D

1

NGỌC LẬP

2

PHÚC KHÁNH

3

ĐỒNG THỊNH

C

ĐƯỜNG TỈNH 313D

1

ĐỒNG LẠC

2

MINH HOÀ

3

NGỌC ĐỒNG

D

ĐƯỜNG TỈNH 321C

F

ĐƯỜNG HUYỆN

1

THƯỢNG LONG

2

NGA HOÀNG

3

HƯNG LONG

4

ĐỒNG LẠC

5

XUÂN AN

6

TRUNG SƠN

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

1

Hai bên đường tỉnh 313

2

Đất hai bên đường tỉnh 321 (Ngã 3 Bến Xe đi Mỹ Lung)

3

Đất hai bên đường vành đai chợ thị trấn

4

Đất hai bên đường huyện từ Công an huyện đi Thượng Long

5

Đất hai bên đường từ ngã 3 Bưu điện đến hết Trường Mầm non huyện

6

Đất hai bên đường ngã ba Bến sơn16 đến tràn thiện

7

Đất hai bên đường liên thôn xóm qua các khu hành chính

8

Từ nhà ông Dũng khu Tân 2 đến nhà bà Thành khu Trung Ngãi 6

9

Từ nhà bà Thành khu Trung Ngãi 6 đến nhà ông Hậu khu Trung Ngãi 5

10

Đất các khu dân cư còn lại thuộc thị trấn

11

Đất các khu đất tái định cư đã xây dựng hạ tầng thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

Tổng số xã, thị trấn là 17, trong đó:

1. Thị trấn (01):

Thị trấn Yên Lập

2. Xã Miền núi (14):

Mỹ Lung, Mỹ Lương, Lương Sơn, Xuân An, Xuân Viên, Xuân Thuỷ, Thượng Long, Hưng Long, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hoà, Đồng Lạc.

3. Xã vùng cao (02):

Nga Hoàng, Trung Sơn

 

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm