BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ PHÚ THỌ NĂM 2012

 

STT

DIỄN GIẢI

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

XÃ VĂN LUNG

 

XÃ HÀ THẠCH

 

XÃ THANH VINH

 

XÃ HÀ LỘC

 

XÃ PHÚ HỘ

 

XÃ THANH MINH

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG

 

PHƯỜNG ÂU CƠ

 

PHƯỜNG TRƯỜNG THỊNH

 

PHƯỜNG PHONG CHÂU

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

Tổng số phường xã 10. Trong đó:

1. Phường (04):

Hùng Vương; Âu Cơ; Phong Châu; Trường Thịnh;

2. Xã Trung du (04):

Văn Lung, Hà Lộc, Thanh Minh, Thanh Vinh.

3. Xã miền núi (02):

Hà Thạch, Phú Hộ.

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm