Báo cáo tổng hợp tình hình dịp Tết Ất Mùi năm 2015

PhuthoPortal - Ngày 23/02/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 25/BC-UBND về việc báo cáo tổng hợp tình ình dịp Tết Ất Mùi năm 2015.