Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Thủy: Nhiều kết quả trong cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID

PhuthoPortal - Nhằm phổ biến rộng rãi ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội (BHXH) số đến người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH huyện Thanh Thủy đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Tính đến ngày 12/12/2022, BHXH huyện Thanh Thủy có 4.446 tài khoản VSSID đăng ký thành công, đạt 102% chỉ tiêu (chỉ tiêu 4.353 tài khoản).

Cán bộ BHXH huyện Thanh Thủy hướng dẫn người tham gia BHXH cài đặt ứng dụng VssID

Ứng dụng VssID đã và đang tích cực hỗ trợ người dân cũng như đội ngũ nhân viên y tế thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính khi khám chữa bệnh. Ứng dụng VssID có nhiều tính năng phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT như: Cung cấp các thông tin về thẻ BHYT; quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, BHYT; thông tin hưởng các chế độ 1 lần (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp); sổ khám chữa bệnh cung cấp lịch sử khám chữa bệnh BHYT của người tham gia...

Thanh Thủy được ghi nhận là một trong số ít các địa phương trong tỉnh hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cài đặt ứng dụng VssID cho người tham gia do BHXH tỉnh giao năm 2022. Để đạt được kết quả đó, BHXH huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm 2022 như: Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức dịch vụ hướng dẫn cài đặt ứng dụng BHXH số cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng, tiện ích khi tham gia và hướng dẫn cài đặt, sử dụng trên các phương tiện thông tin truyền thông để người dân biết, tích cực cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; giao chỉ tiêu cài đặt ứng dụng cho viên chức theo từng tháng, quý và lấy làm một trong các chỉ tiêu xếp loại quý của viên chức.

Đối với nhóm người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc, ngoài việc có văn bản hướng dẫn người tham gia cách cài đặt và đăng kí tài khoản, BHXH huyện còn tổ chức các buổi đối thoại, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, trực tiếp cài đặt, đăng ký ứng dụng VssID cho người lao động ngay tại hội nghị. Đối với nhóm người chỉ tham gia BHYT sẽ do cán bộ BHXH huyện và cán bộ ở bộ phận một cửa huyện trực tiếp hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng VssID.

Nhân viên thu của Bưu điện văn hóa xã Đào Xá hướng dẫn người dân tham gia cài đặt ứng dụng VssID tại Nhà văn hóa Khu 7, xã Đào Xá

Anh Nguyễn Hữu Phước ở khu 22 xã Hoàng Xá cho biết: Khi cài đặt ứng dụng, tôi không chỉ được cung cấp thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT mà còn được cung cấp dịch vụ tiện ích, thông tin cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng với cơ quan BHYT để sử dụng thẻ khám chữa bệnh BHYT; nắm bắt được chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán… Tính bảo mật của phần mềm rất tốt nên tôi khá yên tâm khi sử dụng.

Ngoài ra, đối với nhóm BHYT học sinh, BHXH huyện đã tham mưu Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường chủ động hướng dẫn phụ huynh cài đặt và đăng ký ứng dụng VssID để sử dụng và theo dõi quá trình tham gia; đồng thời BHXH huyện đã cử bán bộ đến tận trường học, tham dự các buổi họp phụ huynh để cài đặt, đăng kí tài khoản VssID cho phụ huynh và học sinh. 

Ông Lương Lê Hoàng - Phó Giám đốc BHXH huyện Thanh Thủy cho biết: Từ nay đến hết năm 2022, BHXH huyện Thanh Thủy ngoài việc tập trung cho các nhiệm vụ chỉ tiêu khác, sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ viên chức phối hợp với các tổ chức dịch vụ, các đơn vị thu BHXH trên toàn huyện tăng cường cài đặt và đăng ký tài khoản BHXH số - VssID cho người tham gia, hướng tới mốc đạt 110% kế hoạch BHXH tỉnh giao.

Ngọc Kiên