Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

PhuthoPortal - Ngày 6/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Hội nghị đã triển khai Quyết định số 924/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định 924) và Quyết định số 925/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định 925).

Theo Nghị quyết 924, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số. Ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của Tiêu chí số 6 về Kinh tế; 25% đạt chỉ tiêu 9.2 của Tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn nâng cao. Phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số. Phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn: Ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Theo Quyết định số 925, mục tiêu của chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn là tạo ra môi trường sống lành mạnh ở nông thôn, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, giàu bản sắc văn hóa, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Ở quy mô quốc gia, phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn. Ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 1 - 2 mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp huyện trở lên với công nghệ phù hợp. Ít nhất 15% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp. Về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung: Đẩy mạnh truyền thông bảo vệ môi trường nông thôn, phát huy vai trò của các tổ chức hội trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn; giải pháp mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và cung cấp nước sạch cho địa bàn miền nöi, vùng dân cư thưa thớt; áp dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực qua sàn thương mại điện tử…

Khánh Trang