BHXH tỉnh ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

PhuthoPoral - Bảo hiểm Xã hội tỉnh vừa ký kết quy chế phối hợp tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Đại diện BHXH tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

Theo dự thảo, giai đoạn 2021 - 2025, các cơ quan sẽ phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, trong việc trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp, trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp trong xét khen thưởng đối với các doanh nghiệp cần có xác nhận về việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN từ phía cơ quan BHXH.

Đây là cơ sở để các ngành phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH tại khối doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu 45% người lao động trong độ tuổi tham gia BHXH vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Oanh - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp đánh giá cao sự chủ động của BHXH tỉnh trong phối hợp công tác với Ban. Đồng chí cho biết: Việc ký kết quy chế sẽ giúp cho công tác phối hợp trở nên thường xuyên, liên tục, mang tính hệ thống hơn, có ý nghĩa sâu sắc với việc triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp thuộc các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đồng chí Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Toàn tỉnh có hơn 9.300 doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh. Đây là nguồn nhân lực thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên có nhiều trường hợp công ty mẹ được thành lập tại tỉnh khác, có chi nhánh hoặc nhà máy sản xuất tại Phú Thọ, đề nghị cơ quan BHXH cần có sự chắt lọc, khai thác vận động đúng đối tượng tham gia theo quy định của Luật BHXH.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Tá Tỉnh đánh giá cao ý kiến đóng góp của hai cơ quan và mong muốn: Việc chính thức ký kết các quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 và giao đầu mối thực hiện cho các phòng chức năng cụ thể sẽ giúp triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp trong thực tiễn. Hiện nay toàn tỉnh mới chỉ có hơn 3.000 doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động, ảnh hưởng lớn tới quyền lợi của người lao động. Việc nắm rõ thông tin về doanh nghiệp từ dữ liệu do hai cơ quan chuyển sang kết hợp với dữ liệu doanh nghiệp do ngành Thuế cung cấp sẽ đóng góp tích cực trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Phú Thọ.

Kim Phượng