BHXH tỉnh tổng kết hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

PhuthoPortal - Ngày 27/3/2023, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có gần 49 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, đưa Phú Thọ là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện tăng cao trên cả nước. Trong đó, 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT; 93,5% dân số tham gia BHYT, vượt 2% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Đạt được kết quả này, các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT giữ vai trò rất quan trọng với việc vận động và trực tiếp thu tiền của 46.503 người tham gia BHXH tự nguyện (chiếm 94,9% tổng số người tham gia tại tỉnh); 237.179 người tham gia BHYT hộ gia đình (chiếm tỷ lệ 94,3% tổng số người tham gia.

Tuy nhiên, hai tháng đầu năm 2023, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng đang có xu hướng giảm. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2023, đòi hỏi cơ quan BHXH phải phối kết hợp chặt chẽ hơn với các tổ chức dịch vụ thu, triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp nhằm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Tá Tỉnh nhấn mạnh: Việc giao chỉ tiêu phát triển tăng mới và thu tái tục cho từng tổ chức dịch vụ là việc cần thiết, trên cơ sở đó tổ chức dịch vụ thu giao chỉ tiêu cho từng nhân viên thu BHXH, BHYT. Cơ quan BHXH phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách ở các xã, phường, các bí thư, trưởng khu dân cư để xác định khách hàng tiềm năng, từ đó làm tốt công tác dân vận tham gia BHXH, BHYT.

Các tổ chức dịch vụ thu cần khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu người chưa tham gia BHXH, BHYT theo các nhóm đối tượng tiềm năng do cơ quan BHXH bàn giao; giao các điểm thu chủ động phối hợp với cán bộ BHXH chuyên quản xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền, tư vấn, vận động trực tiếp từng người dân tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trở lại để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và hoàn thành kế hoạch giao.

BHXH tỉnh, BHXH huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức dịch vụ thu giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, tạo niềm tin cho người dân đối với cơ quan BHXH và chính sách an sinh xã  hội của Đảng và Nhà nước ta.

Kim Phượng