Biển số 239 "Đường cáp điện ở phía trên"

- Ở những nơi có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường phải đặt biển số 239 "Đường cáp điện ở phía trên" và kèm theo biển số 509 "Chiều cao an toàn" ở phía dưới.

- Biển được đặt phía bên phải cho cả hai chiều đường xe chạy cách vị trí có cáp khoảng 20m – 30m.

- Chiều cao an toàn: Là chiều cao từ điểm võng tĩnh thấp nhất ở trạng thái võng cực đại đến điểm cao nhất của công trình trừ đi chiều cao phóng điện an toàn theo cấp điện. Tùy từng loại cáp điện có điện thế bao nhiêu mà có chiều cao an toàn phù hợp.