Biển số 245(a,b) "Đi chậm"

- Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm, phải đặt biển số 245(a,b) "Đi chậm". Biển đặt ở vị trí thích hợp trước khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm.

- Đối với các tuyến đường đối ngoại bắt buộc dùng biển số 245b.