Biển số 246(a,b,c) "Chú ý chướng ngại vật"

- Dùng để báo trước cho lái xe biết trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi theo chỉ dẫn trên biển báo, phải đặt biển số 246a "Chú ý chướng ngại vật – Vòng tránh ra hai bên", biển số 246b "Chú ý chướng ngại vật – Vòng tránh sang bên trái" và biển số 246c "Chú ý chướng ngại vật – Vòng tránh sang bên phải". Biển này đặt ở vị trí thích hợp trước khi đến đoạn đường có chướng ngại vật.