Biển số 247 "Chú ý xe đỗ"

- Để cảnh báo có các loại xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc ô tô đầu kéo; xe máy chuyên dùng đang đỗ chiếm một phần đường xe chạy phải đặt trên mặt đường biển số 247 "Chú ý xe đỗ", biển được đặt cách xe phía trước và phía sau xe (theo chiều đi) là 5m;

- Đối với đường một chiều, chỉ đặt một biển sau xe (hoặc đoàn xe) đỗ;

- Đối với đoàn xe gồm nhiều xe cùng đỗ, chỉ đặt biển này ở phía trước xe đầu và sau xe cuối của đoàn xe trên đường hai làn xe;

- Biển đặt trực tiếp trên mặt đường.