Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Bộ Công Thương nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ liên quan đến các nội dung về: Pháp lệnh quản lý thị trường; Nghị định 119/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ; tăng cường quản lý bán hàng qua mạng; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; trang bị trang thiết bị chuyên dùng cho lực lượng quản lý thị trường; chuyển đổi mô hình quản lý chợ; cách tính giá điện bậc thang đang áp dụng…

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra hàng hóa tại Siêu thị Vinmart, thành phố Việt Trì

1. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm xây dựng và thông qua Luật Quản lý thị trường thay thế Pháp lệnh quản lý thị trường hiện nay để thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tổ chức và hoạt động của quản lý thị trường; tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về thương mại, công nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân kinh doanh, lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích quốc gia. Mặt khác, khắc phục những bất cập, chồng chéo để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Tại văn bản số 1598/BCT-KH ngày 8/3/2020, Bộ Công Thương trả lời:

Pháp lệnh Quản lý thị trường được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 8/3/2016 (có hiệu lực từ ngày 1/9/2016) ghi nhận nguyên tắc tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường như sau: “Lực lượng Quản lý thị trường được tổ chức từ Trung ương đến địa phương theo nguyên tắc tập trung, thống nhất”.

Ngày 12/10/2018, tại Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương có hiệu lực thi hành, nguyên tắc tổ chức được ghi nhận tại Pháp lệnh nêu trên đã thực sự được thể chế hóa. Tuy nhiên, việc xây dựng Luật Quản lý thị trường thay thế Pháp lệnh Quản lý thị trường cần có thời gian để tổng kết đánh giá thực tiễn thực hiện Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là nội dung liên quan đến nguyên tắc tổ chức và hoạt đông của lực lượng Quản lý thị trường

2. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 31 Nghị định 119/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ vì nội dung khoản này không có quy định về buộc tiêu hủy hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa như quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP nên không hợp lý vì hàng đã quá hạn sử dụng sẽ có những loại không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đồng thời, Chính phủ cần ban hành nghị định thay thế Nghị định 185/2013/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể các hành vi vi phạm về hàng cấm, kinh doanh có điều kiện (pháo nổ, thuốc lá...) cho phù hợp với các điều luật liên quan đã được sửa đổi.

Tại văn bản số 1598/BCT-KH ngày 8/3/2020, Bộ Công Thương trả lời:

Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ.

Ngày 26/6/2019, Bộ Công Thương có Tờ trình số 4548/TTr-BCT trình Chính phủ dự thảo Nghị định nêu trên. Hiện nay, Bộ Công Thương đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 1174/VPCP-KHTH ngày 17/2/2020. Trong nội dung của dự thảo Nghị định này, nhiều hành vi vi phạm đã được chỉnh lý để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước mới ban hành (Bộ Luật hình sự, Luật Đầu tư...).

Để khắc phục vướng mắc trong quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa; Điều 17 của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 185/201/NĐ-CP đã quy định biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường hoặc buộc thu hồi để tiêu hủy tang vật vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đang lưu thông trên thị trường đối với hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa; đánh tráo, thay đổi nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa hoặc tẩy xóa, sửa chữa thời hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa hoặc thực hiện hành vi gian lận nhằm kéo dài thời hạn sử dụng của hàng hóa”.

3. Cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Công Thương sớm đề xuất cho Chính phủ và có biện pháp, giải pháp tăng cường quản lý bán hàng qua mạng. Vì hiện nay, tình trạng hàng nhái, hàng giả được bán tràn lan trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội mà quy định của pháp luật cũng như việc phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thương mại điện tử rất khó khăn. Nếu cơ quan chức năng quản lý không tốt, thương mại điện tử sẽ thành mảnh đất dung dưỡng cho lừa đảo, phá hoại sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng là người thiệt hại nhiều nhất.

Tại văn bản số 1598/BCT-KH ngày 8/3/2020, Bộ Công Thương trả lời:

Hiện nay, pháp luật hiện hành về thương mại điện tử đã có các quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua website thương mại điện tử hay trên các mạng xã hội, như:

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Quyết định số 334/QĐ-BCT ngày 24/01/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến năm 2020;

- Quyết định số 3304/QĐ-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử giai đoạn 2018 - 2020;

- Quyết định số 2981/QĐ-BCT ngày 01/10/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến hết năm 2020;

- Quyết định số 368/QĐ-TCQLTT ngày 28/02/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc thành lập Tổ Công tác về thương mại điện tử với nhiệm vụ tham mưu về công tác quản lý thị trường trong thương mại điện tử trên phạm vi cả nước.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, dự kiến trình Chính phủ trong năm 2020. Dự thảo Nghị định sẽ bổ sung trách nhiệm của chủ sàn giao dịch thương mại điện tử theo hướng tăng cường nghĩa vụ của chủ sàn giao dịch trong việc kiểm soát thông tin hàng hóa, dịch vụ được giao dịch trên website và ứng dụng do mình quản lý; có cơ chế lọc và gỡ bỏ những hàng hóa, dịch vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật; có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi mua phải hàng hóa, dịch vụ không đúng với chất lượng được giới thiệu.

Ngoài ra, để tăng cường chế tài trong lĩnh vực thương mại điện tử, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (thay thế Nghị định 185/2013/NĐ-CP), trong đó có một chương riêng về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử.

4. Cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Công Thương, Tổng Cục quản lý thị trường rà soát nghiên cứu để sớm cấp trang thiết bị chuyên dùng như: Xe chuyên dùng lưu động, thiết bị, công cụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, xuất xứ; hàng hóa, mẫu vật cần kiểm tra nhanh để lực lượng Quản lý thị trường chủ động, kịp thời trong việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, kho bãi chứa hàng hóa tịch thu, lưu giữ cho các Đội Quản lý thị trường tại các huyện, thành thị vì thực trạng hiện nay các Đội Quản lý thị trường hầu hết chưa có trụ sở làm việc phải thuê, mượn, cơ sở vật chất xuống cấp, trật hẹp, thiếu thốn.

Tại văn bản số 1598/BCT-KH ngày 8/3/2020, Bộ Công Thương trả lời:

Để nâng cao năng lực thực thi cho lực lượng Quản lý thị trường, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Công Thương đã chỉ đạo xây dựng “Chiến lược phát triển lực lượng Quản lý thị trường giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đến nay, dự thảo Chiến lược đang xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan. Việc triển khai Chiến lược sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là cơ sở để Bộ Công Thương tiếp tục từng bước đầu tư cho lực lượng Quản lý thị trường có đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị như kiến nghị của cử tri.

5. Cử tri tỉnh Phú Thọ cho rằng, sau 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, địa phương, góp phần làm chuyển biến ý thức người tiêu dùng và doanh nghiệp, tạo nên diện mạo mới trên thị trường hàng hóa nội địa. Tuy nhiên, hiện có không ít hàng hóa được sản xuất nhập khẩu từ nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng lại gắn mác là hàng “Made in Viet Nam” không những gây hậu quả trực tiếp đến sản phẩm, ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn có tác động không nhỏ đến ngành hàng trong nước, làm giảm uy tín và tính cạnh tranh của hàng sản xuất tại Việt Nam.

Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan có giải pháp trong việc ghi nhãn hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đối với một số mặt hàng cụ thể nhằm bảo vệ người tiêu dùng trong nước, bảo hộ ngành sản xuất và xây dựng được thương hiệu Việt.

Tại văn bản số 172/BCT-KH ngày 8/1/2020, Bộ Công Thương trả lời:

Hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 quy định về nhãn hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Theo quy định này, mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam đều phải ghi nhãn hàng hóa, trừ một số trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 1 của Nghị định. Điều 10 Nghị định 43 quy định nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện một số nội dung, trong đó có xuất xứ của hàng hóa. Điều 15 Nghị định 43 yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và tự ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình trên nguyên tắc bảo đảm trung thực, chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các Hiệp định mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

Theo cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do hoặc phục vụ các mục tiêu quản lý ngoại thương khác, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu, giúp hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan nhập khẩu. Đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và sau đó lưu thông tại Việt Nam, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có quy định tiêu chí để được gắn nhãn “sản phẩm của Việt Nam” hay “sản xuất tại Việt Nam”. Mặc khác, một số mặt hàng dù chỉ trải qua các công đoạn gia công, lắp ráp, chế biến đơn giản tại Việt Nam nhưng cũng gắn nhãn “sản xuất tại Việt Nam” khiến người tiêu dùng thắc mắc, bức xúc nhưng các cơ quan chức năng lại không có căn cứ để phân xử.

Để khắc phục các bất cập trên, ngày 29/6/2018, Bộ Công Thương đã chủ động có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ được nghiên cứu, xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật về việc xác định một sản phẩm, hàng hóa được coi là “sản phẩm của Việt Nam” hay “sản xuất tại Việt Nam”. Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, sau khi trao đổi với các Bộ, ngành hữu quan về cơ sở pháp lý cũng như hình thức văn bản, Bộ Công thương đã hoàn thành dự thảo ban đầu dưới hình thức Thông tư và đăng tải rộng rãi để lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp.

Về nguyên tắc, Thông tư sẽ không làm phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp bởi ghi nhãn hàng hóa và công bố nước sản xuất trên nhãn hàng hóa đã từ lâu là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Nghị định 43. Thông tư chỉ giúp các tổ chức, cá nhân có căn cứ để thực hiện đúng yêu cầu của Nghị định 43, giúp loại bỏ các trường hợp vô tình hay cố tình vi phạm thông tin về nước xuất xứ. Các doanh nghiệp chân chính sẽ không phải đối diện với nguy cơ cáo buộc “gian lận xuất xứ” tránh được rủi ro kiện tụng và mất uy tín với người tiêu dùng. Ngoài ra, kết hợp với việc thực thi nghiêm túc Nghị định 43 tại cửa khẩu, Thông tư cũng giúp loại bỏ dần tình trạng hàng nhập khẩu “nhập nhèm”, “đội lốt” hàng Việt Nam như đã rải rác xảy ra trong thời gian qua.

Phạm vi áp dụng của Thông tư này là đối với tất cả các ngành hàng, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trên thị trường Việt Nam. Bộ Công thương đang rà soát toàn bộ ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Thông tư và ban hành trong thời gian sớm nhất.

6. Cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng quy định cụ thể về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ (quy định chi tiết về thành phần, hồ sơ chuyển đổi, nội dung hồ sơ chuyển đổi, trình tự chuyển đổi, các bước thực hiện và các mô hình chuyển đổi...) và quy định cụ thể về quy trình đầu tư xây dựng chợ (quy định chi tiết về thành phần hồ sơ, nội dung hồ sơ, trình tự đầu tư, cách thức triển khai, các hình thức đầu tư xây dựng chợ...) để tạo cơ sở pháp lý và sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại văn bản số 172/BCT-KH ngày 8/1/2020, Bộ Công Thương trả lời:

Ngày 23/10/2019, Bộ Công Thương đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 8009/BCT-TTTN về việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Nghị định về phát triển và quản lý chợ. Tại Tờ trình, Bộ Công Thương đã có đánh giá về tình hình thực hiện Nghị định 02/2003/NĐ-CP, Nghị định 114/2009/NĐ-CP; đưa ra một số nội dung chính cần xem xét của Nghị định 02/2003/NĐ-CP, Nghị định 114/2009/NĐ-CP; đồng thời đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo, quan điểm, chủ trương của Chính phủ đối với phương án sửa đổi, bổ sung Nghị định và một số vấn đề lớn có liên quan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10065/VPCP-KTTH ngày 4/11/2019, Bộ Công Thương đã có công văn số 8499/BCT-TTTN ngày 8/11/2019 gửi các Bộ, ngành liên quan lấy ý kiến về các nội dung rà soát, đánh giá và phương án sửa đổi, bổ sung Nghị định về phát triển và quản lý chợ. Hiện nay, Bộ đang tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sửa đổi, bổ sung Nghị định về phát triển và quản lý chợ.

7. Cử tri tỉnh Phú Thọ phản ánh: Hiện nay, các thiết bị sử dụng điện trong mỗi gia đình ngày càng tăng nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống, điều này dẫn đến việc chi trả nhiều hơn cho số tiền điện hằng tháng. Tuy nhiên, cách tính theo biểu giá điện bậc thang 6 bậc vẫn được áp dụng từ nhiều năm nay dẫn đến bất cập trong việc sử dụng và chi trả hóa đơn tiền điện.

Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét lại cách tính giá điện bậc thang đang áp dụng, đơn giá từng bậc cần phù hợp với thực tế sử dụng điện và sớm nghiên cứu cải tiến rút gọn số bậc thang tính tiền điện giảm còn 3 đến 4 bậc để người tiêu dùng dễ quản lý được việc chi trả hóa đơn tiền điện.

Tại văn bản số 172/BCT-KH ngày 8/1/2020, Bộ Công Thương trả lời cử tri:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 10/5/2019 về việc nghiên cứu, làm rõ bối cảnh, sự phù hợp với tình hình thực tế của biểu giá bán lẻ điện tiêu dùng lũy tiến để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bảo đảm phù hợp với thực tế mức tiêu dùng điện của người dân, Bộ Công Thương đã có Công văn số 4256/BCT-ĐTĐL ngày 14/6/2019 giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các học giả, các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng điện và người dân về Đề án.

Theo đó, Bộ Công Thương đã đề nghị EVN khảo sát thực tế sản lượng điện sử dụng của khách hàng sinh hoạt điển hình ở các khu vực thành phố, thị trấn, thị xã, nông thôn, miền núi. Trên cơ sở đó đề xuất các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng sinh hoạt, đánh giá tác động của từng phương án tới các nhóm khách hàng sinh hoạt điển hình so với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện hành.

Ngày 5/11/2019, EVN đã tổ chức hội thảo Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện với sự tham gia của các Bộ, ngành, hiệp hội, các chuyên gia phản biện, các đại diện cơ quan báo chí và truyền thông để lấy ý kiến góp ý. Ngày 18/11/2019, Bộ Công Thương đã có Công văn số 8771/BCT-ĐTĐL đề nghị EVN hoàn thiện Đề án, theo đó trước mắt tập trung nghiên cứu cải tiến biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt.

Sau khi có báo cáo của EVN, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp, lựa chọn phương án phù hợp với thực tế sử dụng điện của các hộ sử dụng điện sinh hoạt để bổ sung tại Dự thảo Quyết định quy định cơ cấu biểu giá bản lẻ điện thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

8. Cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Công Thương tham mưu cho Chính phủ xem xét sửa đổi khoản 6, khoản 7 Điều 3 về nguyên tắc xây dựng cơ cấu biểu giá tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Quy định về cơ cấu giá điện bán lẻ và điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo hướng tăng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ gia đình nghèo và hộ gia đình chính sách xã hội từ mức 30KW/hộ tháng lên mức 50KW/hộ tháng, vì hiện nay điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng phát triển nên nhu cầu sử dụng điện tối thiểu của các hộ gia đình thuộc các đối tượng trên phần lớn đã vượt định mức 50KW/hộ tháng.

Tại văn bản số 172/BCT-KH ngày 8/1/2020, Bộ Công Thương trả lời cử tri:

Trong các lần điều chỉnh giá bán lẻ điện những năm vừa qua, Bộ Công thương đã phối hợp với Bộ Tài chính tính toán mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tương đương với tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1, cụ thể: từ ngày 01/6/2014, mức hỗ trợ tiền điện là 46.000 đồng/hộ/tháng; từ ngày 16/3/2015, mức hỗ trợ tiền điện là 49.000 đồng/hộ/tháng; từ ngày 01/12/2017, mức hỗ trợ tiền điện là 51.000 đồng/hộ/tháng; từ ngày 20/3/2019 đến nay là 55.000 đồng/hộ/tháng.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2011 – 2017, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ giá điện cho khoảng 2,34 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với kinh phí khoảng 8.083 tỷ đồng; năm 2018, đã thực hiện hỗ trợ cho khoảng 1,807 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với kinh phí khoảng 1.081 tỷ đồng. Trường hợp tăng mức hỗ trợ tiền điện từ 30 kWh/hộ/tháng lên 50 kWh/hộ/tháng theo kiến nghị của cử tri thì mức hỗ trợ tiền điện hiện nay sẽ tăng lên 92.000 đồng/hộ/tháng. Theo tính toán, kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội dự kiến sẽ tăng thêm mỗi năm khoảng 800,5 tỷ đồng (với số hộ nghèo, hộ chính sách xã hội khoảng 1,807 triệu hộ năm 2018).

Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ, Bộ Công thương sẽ tổng hợp trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để có những điều chỉnh phù hợp với thực tế.

BBT