Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ sau Kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa XV

PhuthoPortal - Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới sau Kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa XV (bổ sung) do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 720/BDN ngày 12/8/2022 với nội dung như sau: “Cử tri huyện Phù Ninh và thị xã Phú Thọ tiếp tục kiến nghị: Dự án đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong quá trình triển khai thi công đã xảy ra tình trạng đơn vị thi công vận chuyển vật liệu làm hư hỏng một số tuyến đường dân sinh, gây xô xạt, ngập úng đất nông nghiệp của các hộ dân, ví dụ như: Hư hỏng hệ thống đường dân sinh Khu 2, 6, 7, 9 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh; gây ngập úng trên 4ha khu vực xứ Đồng Trằm Trắng, xứ Đồng Đâng, Dộc Bò, Dộc Làng, Dộc Dứa thuộc xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ (đoạn từ Km62 đến Km64), thi công xong các đơn vị không khắc phục, nhiều năm nay người dân không canh tác, sản xuất nông nghiệp được. Đề nghị Bộ GTVT xem xét, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, các nhà thầu thi công có biện pháp khắc phục”.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ GTVT trả lời như sau:

Liên quan đến Dự án đường Hồ Chí Minh: Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, dự án không đi qua địa bàn các khu vực này nên không gây ra hư hỏng các đường dân sinh trên địa bàn xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh và xô xạt, ngập úng đất nông nghiệp của các hộ dân trên địa xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ của tỉnh Phú Thọ.

Liên quan đến Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Năm 2018, Bộ GTVT đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Phú Thọ đối với việc một số tuyến đường dân sinh bị hư hỏng trong quá trình triển khai thi công Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với nội dung như sau:

Đối với các đường dân sinh mà nhà thầu thi công sử dụng làm đường công vụ phục vụ công tác thi công Dự án và các vị trí đường giao thông của địa phương giao cắt với đường cao tốc, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - Chủ đầu tư dự án) đã chỉ đạo Nhà thầu thi công hoàn thành công tác sửa chữa hoàn trả đối với toàn bộ các tuyến đường bị ảnh hưởng và bàn giao cho địa phương năm 2016.

Đối với một số tuyến đường dân sinh khác thuộc địa phận xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh bị hư hỏng, xuống cấp: Theo báo cáo của VEC, trong quá trình thi công Dự án các nhà thầu không sử dụng các tuyến đường này làm đường công vụ phục vụ thi công Dự án. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ chuyển kiến nghị của cử tri tới UBND tỉnh Phú Thọ và UBND huyện Phù Ninh để giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với việc xô xạt, ngập úng đất nông nghiệp của các hộ dân tại khu vực xứ Đồng Trằm Trắng, xứ Đồng Đâng, Dộc Bò, Dộc Làng, Dộc Dứa thuộc xã Hà Thạch: Năm 2016, VEC đã chỉ đạo Ban QLDA, nhà thầu thi công phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát và thực hiện chi trả tiền đền bù theo quy định của pháp luật; có sự xác nhận của UBND xã Hà Thạch kèm theo.