Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri về việc cải tạo tuyến quốc lộ 2D thuộc địa bàn phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ

PhuthoPortal - Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ về nội dung: Tuyến Quốc lộ 2D đoạn từ km42+00 từ ngã tư Xưởng Thuyền đến km44+300 ngã tư 27/7 trên địa bàn các phường Phong Châu, Trường Thịnh, Âu Cơ, Hùng Vương và đoạn từ km46+300 đến km46+350 thuộc địa bàn phường Thanh Vinh (thị xã Phú Thọ) hiện mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng trong khi hệ thống thoát nước chưa được đầu tư nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm xem xét, sớm cải tạo tuyến đường trên để nhân dân và các phương tiện giao thông khi lưu thông qua đây được an toàn, thuận tiện.

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 226 phê duyệt Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2020, trong đó có tuyến QL2D qua địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tại văn bản số 1739/BGTVT-KCHT ngày 28/2/2020, Bộ Giao thông vận tải trả lời cử tri:

Tuyến QL.2D qua địa bàn tỉnh Phú Thọ được Bộ Giao thông vận tải chuyển từ ĐT.324, ĐT.320 thành quốc lộ tại Quyết định số 1181/QĐ-BGTVT ngày 21/4/2017; được Bộ Tài chính điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ từ UBND tỉnh Phú Thọ về Bộ GTVT tại Quyết định số 2120/QĐ-BTC ngày 29/10/2019.

Ngày 21/2/2020, Bộ GTVT đã có Quyết định 226/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2020. Theo đó, tuyến QL.2D qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được Bộ GTVT chấp thuận phê duyệt 11 công trình sửa chữa với tổng kinh phí 125 tỷ đồng. Trong đó có danh mục công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km42-Km44+110, Km46+310-Km46+370, QL.2D với giải pháp sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, sửa chữa hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông, kinh phí 13,299 tỷ đồng.

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2020 của Bộ GTVT, hiện nay các cơ quan đơn vị liên quan đang tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

BBT