Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri về việc thực hiện chi trả theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

PhuthoPortal - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ với nội dung: Việc thực hiện chi trả theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tri ân người có công.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì chi trả trợ cấp đối với những người được hưởng chế độ

Tuy nhiên, phần lớn cựu chiến binh được hưởng chính sách theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg đều cho rằng, số tiền nhận được còn thấp, chưa tương xứng với công lao đóng góp mà cựu chiến binh đã cống hiến, một người tham gia bộ đội 5 năm thì số tiền nhận được chỉ là 3.800.000 đồng…

Đề nghị Chính phủ xem xét lại cách tính, có cơ chế hỗ trợ đối với các đối tượng đã được hưởng chính sách?

Tại Văn bản số 787/QP-CT ngày 9/3/2020, Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri như sau:

Mức hưởng trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định, phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và khả năng bảo đảm ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, cân đối chung với mức hưởng của các nhóm đối tượng khác tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã ban hành.

BBT