Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung: Cử tri tiếp tục phản ánh: Nhà máy sản xuất giấy thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuận Phát, cơ sở chế biến tinh bột sắn đóng trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình trong quá trình hoạt động, nguồn nước xả thải chưa được xử lý đảm bảo quy chuẩn trước khi xả thải ra suối Cái đã làm ảnh hưởng đến chất lượng nước, tác động trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân sinh sống tại các xã Yên Sơn, Yên Lương của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét, nếu có dấu hiệu vi phạm đề nghị có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn nguồn nước của suối Cái giúp người dân phía hạ lưu yên tâm sinh sống.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Để kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, trong đó có Nhà máy Giấy, Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thuận Phát Hòa Bình (gọi tắt là Công ty), năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường tổ chức thanh tra tại Công ty và đã ban hành Kết luận Thanh tra số 71/KL-TCMT ngày 28/02/2020, gửi Ủy ban nhân dân và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình để theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Trước thông tin cơ sở chế biến tinh bột sắn đóng trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình trong quá trình hoạt động, nguồn nước xả thải chưa được xử lý đảm bảo quy chuẩn trước khi xả thải ra suối Cái đã làm ảnh hưởng đến chất lượng nước, tác động trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân sinh sống tại các xã Yên Sơn, Yên Lương của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, vào ngày 05/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương huyện Đà Bắc, Ủy ban nhân dân xã Tú Lý tiến hành kiểm tra đối với Nhà máy Giấy, Chi nhanh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thuận Phát Hòa Bình.

Kết quả kiểm tra cho thấy, theo yêu cầu tại Kết luận Thanh tra số 71/KL-TCMT ngày 28/02/2020 của Tổng cục Môi trường, Công ty đã bước đầu khắc phục, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải (xây dựng bổ sung 02 bể lắng, bể sục khí 3 ngăn, 01 cụm xử lý hóa chất); tiến hành rà soát, xây bịt các điểm rò rỉ nước sạch vào hệ thống bể xử lý nước thải; bịt đường ống có thể thoát nước xeo giấy ra môi trường không qua hệ thống xử lý; dỡ bỏ đường ống từ bể chứa số 1 sang bể cuối cùng của hệ thống xử lý; chuyển biển báo điểm xả thải ra đúng vị trí xả thải tại suối Cái;…

Tuy nhiên, tiến độ khắc phục, hoàn thiện các công trình xử lý nước thải còn chậm, chưa đảm bảo theo yêu cầu tại Kết luận Thanh tra số 71/KL-TCMT ngày 28/02/2020 nêu trên. Theo đó, ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3232/QĐ-UBND đối với Công ty với số tiền là 106.650.000 đồng. Ngày 11/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng đã có công văn số 55/UBND-KTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc và Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thuận Phát tại Hòa Bình về việc xử lý dứt điểm hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường của Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thuận Phát.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc, theo dõi việc khắc phục hoàn thiện các công trình xử lý nước thải của Công ty để giải quyết dứt điểm hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường suối Cái trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

BBT