Bưu điện Phú Thọ: Triển khai nhiều giải pháp tạo bước đột phá trong sản xuất kinh doanh

PhuthoPortal - Với việc khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của mạng lưới; tổ chức cung cấp dịch vụ tại thị trường nông thôn, triển khai hiệu quả các kênh bán hàng; khai thác mạnh mẽ mạng lưới các điểm Bưu điện văn hóa xã; trong năm 2022, Bưu điện tỉnh Phú Thọ đã làm tốt vai trò phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và là địa chỉ tin cậy, gắn bó của khách hàng và Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và UBND huyện Lâm Thao kiểm tra hoạt động Bưu điện văn hóa xã Cao Xá, huyện Lâm Thao

Ngay từ các tháng đầu năm, tập thể lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp tạo bước đột phá trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng các dịch vụ; khuyến khích, động viên cán bộ, người lao động trong đơn vị hăng say thi đua lao động, sản xuất. Năm 2022, tổng doanh thu của đơn vị đạt 389 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tất cả các nhóm dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông đều hoàn thành và vượt kế hoạch, tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Xác định nhiệm vụ an sinh xã hội là nhiệm vụ hàng đầu, với hệ thống mạng lưới hơn 300 điểm phục vụ từ tỉnh tới cơ sở, Bưu điện tỉnh luôn thực hiện tốt dịch vụ chi trả lương hưu, từng bước nghiên cứu cải tiến dịch vụ theo hướng tăng tiện ích cho khách hàng và tăng hiệu quả dịch vụ. Trong năm 2022, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, bảo trợ tại 542 điểm cho trên 76 nghìn người hằng tháng với tổng số tiền mặt là 3.708 tỷ đồng, qua tài khoản là 734 tỷ đồng; gần 12,5 nghìn người hưởng trợ cấp một lần với tổng số tiền chi trả bằng tiền mặt là 28,4 tỷ đồng, qua tài khoản là 287 tỷ đồng.

Cùng với đó, Bảo hiểm tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong việc phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện; bám sát địa bàn, tuyên truyền vận động người dân tham gia mua BHXH, BHYT tự nguyện; đẩy mạnh công tác thu tái tục dịch vụ BHXH, BHYT tự nguyện.

Triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII và Chương trình hành động số 37-Ctr/TU của Tỉnh ủy về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện, công tác phát triển BHYT tự nguyện được Bưu điện tỉnh triển khai đồng bộ tại các điểm giao dịch. Chú trọng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Hằng tháng, nhân viên bưu điện chủ động liên hệ với khách hàng đến hạn mời tham gia tái tục để được hưởng các quyền lợi khi ốm đau, bệnh tật. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên của 13 đơn vị trực thuộc; phối hợp với Phòng Bảo hiểm xã hội các huyện, thành, thị tổ chức tuyên truyền các chính sách BHXH tự nguyện, vận động người dân tham gia BHXH, BYHT tự nguyện. Hưởng ứng chương trình mua thẻ BHXH, BHYT tặng người thân, 100% cán bộ, công nhân viên của ngành đã tham gia chương trình với số tiền ủng hộ là 269 triệu đồng; đồng thời, trích quỹ tập trung hỗ trợ các hộ nghèo huyện Tân Sơn 10 sổ BHYT tự nguyện và 50 thẻ BHYT với số tiền 29 triệu đồng.

Nhân viên Bưu cục Nông Trang chủ động liên hệ với khách hàng để được đảm bảo quyền lợi khi tham BHXH, BHYT tự nguyện

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu lực từ ngày 12/05/2022, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức các hội nghị triển khai Quyết định 1155/QĐ-BHXH, bồi dưỡng năng lực về mạng lưới, trình độ, ứng dụng CNTT trong công tác phát triển BHXH tự nguyện, BHYT; chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; kỹ năng khai thác, tư vấn, phát triển người tham gia; quy trình nghiệp vụ thu BHXH, BHYT cho đội ngũ cộng tác viên, đại lý thu BHXH, BHYT thuộc UBND xã, phường, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể. Bên cạnh việc chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, Bưu điện tỉnh tổ chức  mở rộng, phát triển lực lượng cộng tác viên để nâng cao hiệu quả truyền thông, vận động người dân trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Tính đến nay, đội ngũ cộng tác viên, đại lý thu là 260 người; trong năm, đã tăng mới gần 6.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và thu tái tục gần 80.000 lượt người; tăng mới 14.000 người tham gia BHYT tự nguyện và tái tục gần 72.000 lượt người. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT đạt gần 180 tỷ đồng.

Đánh dấu những kết quả, nỗ lực của ngành bưu điện trong năm qua, Bưu điện tỉnh Phú Thọ vinh dự được đề nghị nhận Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích toàn diện. Một mùa xuân nữa đang cận kề, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo để chinh phục các mục tiêu mới, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Lê Việt Anh - Giám đốc Bưu điện tỉnh