Bưu điện tỉnh Phú Thọ: Đón đầu xu thế hội nhập, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

PhuthoPortal - Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với sự gia tăng của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính, song bằng điểm tựa truyền thống, cùng sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực, Bưu điện tỉnh Phú Thọ đã chuyển mình mạnh mẽ, đón đầu xu thế hội nhập, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Với những kết quả đạt được, năm 2021, Bưu điện tỉnh Phú Thọ vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây chính là sự ghi nhận đối với những kết quả xuất sắc mà đơn vị đã đạt được trong năm vừa qua.

Người dân đăng ký gửi nhận kết quả cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế tại Bưu điện thành phố Việt Trì (Ảnh: Lệ Thủy)

Năm 2021, xu thế phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, kéo dài ảnh hưởng lớn đến công tác sản xuất kinh doanh và đời sống của cán bộ, công nhân viên đòi hỏi ngành bưu điện cũng phải nhạy bén, năng động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, kịp thời thay đổi để phù hợp xu thế. Cùng với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, công tác thi đua, khen thưởng của Bưu điện tỉnh không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, các phong trào thi đua đã được tổ chức thường xuyên, liên tục rộng khắp đến các tập thể và cá nhân trong toàn Bưu điện tỉnh tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong năm, Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ hành chính công. Đặt điểm phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và tại bộ phận một cửa UBND các huyện, thị; phát triển dịch vụ chuyển phát hồ sơ, giải quyết thủ tục, giấy tờ… để mở rộng phạm vi và lĩnh vực cung cấp dịch vụ như: Ký thỏa thuận chuyển phát văn bản với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Thọ; phối hợp chuyển phát giấy phép lái xe với Sở Giao thông vận tải; chuyển phát Phiếu lý lịch tư pháp với Sở Tư pháp; chuyển phát hồ sơ giấy tờ của bảo hiểm xã hội; chuyển phát mẫu C12-TS, C13-TS, D04e-TS và chuyển phát tờ rời C14-TS; thu hộ phí phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông đường bộ với Công an tỉnh... Trong năm 2021, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả  921.208 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đạt 280,9% so với năm 2020.

Song song với việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ hành chính công, Bưu điện tỉnh đã tích cực phát triển đối tượng tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện với 8.200 người, vượt chỉ tiêu kế hoạch do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề ra, là một trong những tỉnh có số lượng người tham gia mới cao nhất nước. Dịch vụ chi trả lương hưu và chế độ bảo hiểm xã hội, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từng bước cải tiến theo hướng tăng tiện ích cho người thụ hưởng. Các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã hoạt động hiệu quả. Trong năm, đã thực hiện cải tạo, sửa chữa 35 Điểm Bưu điện - Văn hóa xã, thực hiện sắp xếp, bố trí chuẩn 168 điểm có đầy đủ công cụ phục vụ và kinh doanh tại điểm, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Với những kết quả đạt được, năm 2021, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 349 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng trưởng 11% so với năm 2020. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 109% so với kế hoạch đề ra, đạt 115% so với năm 2020. 100% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội. Chế độ bảo hộ lao động; khám sức khoẻ định kỳ; các chế độ nâng lương, nâng bậc được thực hiện đầy đủ...

Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, công tác xã hội luôn được đơn vị quan tâm, tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội do Trung ương, địa phương phát động. Trong năm, Bưu điện tỉnh đã tham gia ủng hộ chương trình Sóng và máy tính cho em, quỹ vì người nghèo, quỹ trẻ em và các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh…

Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh Phú Thọ quyết tâm phát huy truyền thống, xây dựng mục tiêu, kế hoạch; chú trọng nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các hình thức kinh doanh mới, đảm bảo vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Lê Việt Anh - Giám đốc Bưu điện tỉnh