Các điểm biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, karaoke, quán bar, vũ trường tiếp tục được hoạt động bình thường

PhuthoPortal - Ngày 26/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 669/UBND-KGVX về việc đính chính Văn bản số 646/UBND-KGVX ngày 25/2/2021.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát nhưng các cơ sở kinh doanh cần phải tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch

Văn bản nêu rõ: Do sơ xuất và chậm trễ trong khâu ban hành văn bản chỉ đạo, nên tại Văn bản số 646/UBND-KGVX ngày 25/02/2021 về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau dịp Tết Nguyên đán đã ghi:

- Mục 2: Tạm ngừng hoạt động các điểm biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, karaoke, quán bar, vũ trường, phòng trà, thẩm mỹ viện, mát-xa, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ truy cập internet công cộng. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 25/2/2021.

- Mục 3: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giảm quy mô phục vụ, tối đa không quá 30 người cùng một lúc.

Nay, căn cứ thực tế tình hình diễn biến của dịch bệnh và khả năng kiểm soát nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa tạo điều kiện cho các đơn vị, cơ sở kinh doanh hoạt động trong điều kiện bình thường mới, duy trì ổn định kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các cơ sở kinh doanh nêu trên được tiếp tục hoạt động bình thường. Tuy nhiên phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh tại các văn bản đã ban hành và chịu trách nhiệm theo qui định nếu để xảy ra dịch bệnh do không thực hiện đúng các hướng dẫn và chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch hiện hành.

2. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo điều chỉnh lại các nội dung nêu trên để đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Văn phòng UBND tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh công tác tham mưu, đề xuất phát hành văn bản.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Trang thông tin điện tử của tỉnh kịp thời truyền tải ngay thông tin về nội dung trên để các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT