Các doanh nghiệp tiếp tục khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

PhuthoPortal - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Lâm Thao và một số doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19; kiểm tra tiến độ xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư của một số cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn huyện ngày 14/5. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải thăm Công ty TNHH MTV vật liệu không nung Lâm Việt (CCN Hợp Hải - Kinh Kệ)

Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty TNHH MTV vật liệu không nung Lâm Việt và Công ty TNHH Đại Hà Phú Thọ; kiểm tra tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã Tiên Kiên, công tác giải phóng mặt tại CCN Bắc Lâm Thao và việc xây dựng hạ tầng thu hút đầu tư vào CCN Kinh Kệ - Hợp Hải.

Đoàn công tác nghe lãnh đạo Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý I/2020

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những cố gắng của chính quyền địa phương, nhân dân và các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp để vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, vừa nỗ lực phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp với địa phương có những giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, biến “nguy thành cơ”; hỗ trợ các doanh nghiệp rà soát đánh giá thực trạng chung hoạt động sản xuất trên địa bàn để chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cung cấp sản phẩm ra thị trường phù hợp thực tế; quan tâm đổi mới công nghệ sản xuất, cơ cấu lại sản phẩm. Đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, nhất là thương mại điện tử nhằm kết nối cung cầu, tìm đầu ra cho sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải thăm Công ty TNHH Đại Hà Phú Thọ

Trong công tác quản lý, xây dựng hạ tầng tại các CCN trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác quản lý các CCN, rà soát các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, nếu không hiệu quả thì kiên quyết thu hồi đất để bàn giao cho những doanh nghiệp có đủ năng lực sản xuất, kinh doanh. Đối với dự án CCN Bắc Lâm Thao và CCN Hợp Hải - Kinh Kệ, huyện Lâm Thao cần lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, tập trung máy móc, trang thiết bị kỹ thuật và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công; giám sát chặt chẽ quá trình thi công và chất lượng các hạng mục theo đúng thiết kế đã được phê duyệt để sớm tạo mặt bằng sạch, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp đi vào hoạt động với tinh thần Nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đối với những hộ dân trong diện phải di rời tại dự án CCN Bắc Lâm Thao, huyện Lâm Thao cần tích cực tuyên truyền vận động, đối thoại trực tiếp với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã Tiên Kiên

Thời gian qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của huyện Lâm Thao. Doanh thu của các doanh nghiệp giảm từ 30 - 70%; lĩnh vực thương mại - dịch vụ giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019; một số sản phẩm nông nghiệp tiêu thụ chậm.

Mặc dù công tác quản lý, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư tại các CCN trên địa bàn huyện đã và đang được triển khai tích cực. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đối với CCN Bắc Lâm Thao còn có những vướng mắc nhất định về chế độ, chính sách liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hỗ trợ các hộ dân thuộc diện phải di dời.

Nguyễn Liên