Các tuyến vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
 
1. Tuyến 20: Việt Trì - Yên Lập
- (Số hiệu tuyến: PT - 20):
- Tổng số chuyến: 48 chuyến/ngày
- Tần suất: + Giờ cao điểm: 25 phút/chuyến;
+ Giờ bình thường: 40 phút/chuyến.
- Thời gian mở tuyến: 05 giờ 00 phút hàng ngày;
- Thời gian đóng tuyến: 18 giờ 00 phút hàng ngày; - Thời gian hoạt động của tuyến: 13 giờ 00 phút hàng ngày
- Hành trình: BigC Việt Trì - đường Hùng Vương - đường Trần Phú - đường Nguyễn Tất Thành - Bệnh viện đa khoa tỉnh - Trường Đại học Hùng Vương - đường Nguyễn Du - đường Hùng Vương - QL.32C - thị trấn Lâm Thao - cầu Phong Châu - thị trấn Sông Thao - ĐT.313 - thị trấn Yên Lập - bến xe Yên Lập và ngược lại.
2. Tuyến xe buýt 04: Việt Trì - Thanh Sơn
- (Số hiệu tuyến: PT - 04):
Hành trình: BigC Việt Trì - đường Hùng Vương - đường Châu Phong - đường Nguyễn Tất Thành - Trường Đại học Hùng Vương - đường Nguyễn Tất Thành - đường Nguyễn Du - đường Hùng Vương - QL.32C - câu Phong Châu - QL.32 - bến xe Thanh Sơn và ngược lại.
- Tổng số chuyến: 62 chuyến/ngày,
- Tần suất: - Giờ cao điểm: 20 phút/chuyến;
- Giờ bình thường: 30 phút/chuyến.
- Thời gian mở tuyến: 05 giờ 00 phút hàng ngày;
- Thời gian đóng tuyên: 18 giờ 00 phút hàng ngày;
3. Tuyến xe buýt số 03: Việt Trì - Thanh Ba
- (Số hiệu tuyến: PT - 03):
- Hành trình: BigC Việt Trì - đường Hùng Vương - Quốc lộ 2 - ĐT315B - ĐT320 - ngã ba viện Lao - Ngã ba Ninh Dân - UBND xã Đồng Xuân - Ngược lại.
- Tổng số chuyến: 64 chuyến/ngày
- Tần suất: - Giờ cao điểm: 20 phút/chuyến;
                  - Giờ bình thường: 30 phút/chuyến.
- Thời gian mở tuyến: 05h30’ - 18h00’ hàng ngày;
4. Tuyến 11: Bến xe Thanh Sơn - Bến xe Tân Sơn và ngược lại
- (Số hiệu tuyến: PT - 11):
- Hành trình: Bến xe Thanh Sơn - Quốc lộ 32 - Bến xe Tân Sơn và ngược lại.
- Tổng số chuyến: 20 chuyến/ngày
- Tần suất giữa 2 chuyến liền kế: 60 phút/chuyền - 95 phút/chuyền.
- Thời gian mở tuyến: 05 giờ 00 phút hàng ngày;
- Thời gian đóng tuyến: 18 giờ 30 phút hàng ngày;
5. Tuyến xe buýt số 19: Việt Trì - Đoan Hùng
- (Số hiệu tuyến: PT - 19): Bến Gót (Nút A2 đường Hùng Vương) - đường Hùng Vương - Quốc lộ 32C (Đền Hùng) - đường tỉnh 325 (Tiên Kiên) - ĐT325B (Hà Thạch) - ĐT 320 (Đại học Hùng Vương) - ĐT 315B (Trung tâm Đào tạo lái xe Hùng Vương) - Quốc lộ 2 - Chi Đám (Đoan Hùng) và ngược lại.
- Tổng số chuyến: 72 chuyến/ngày
- Tần suất: - Giờ cao điểm: 20 phút/chuyến;
                  - Giờ bình thường: 25 phút/chuyến.
                  - Giờ thấp điểm: 30 phút/chuyến.
 - Thời gian mở tuyến: 04 giờ 50 phút hàng ngày;
 - Thời gian đóng tuyến: 18 giờ 30 phút hàng ngày;
 
CÁC TUYẾN XE KHÁCH LIÊN TỈNH
1. Tuyến Phú Thọ - Hà Nội
- Nhà xe Thủy Chính - Mobile: 0912 233 560
- Nhà xe Trường An - Mobile 0912 789 299
- Nhà xe Trường Sơn - Mobile 0984 881 128
- Nhà xe Sao Việt - Mobile 1900 6746
- Nhà xe Bảo Minh - Mobile 0978 535 482
2. Tuyến Phú Thọ - Bến xe Miền Đông TP. Hồ Chí Minh
- Nhà xe Ngọc Hưng - Mobile 0982 275 025
- Nhà xe Công Hải - Mobile 0912 387 995
- Nhà xe Ngọ Lan - Mobile 0913 282 628
- Nhà xe Đức Tuấn - Mobile 0933 901 446
- Nhà xe Anh Đồng - Mobile 0913 557 357
3. Tuyến Phú Thọ - Hà Giang
- Nhà xe Hưng Thành - Mobile 0988 287 741
- Nhà xe Hải Vân - Mobile 1900 6763
4. Tuyến Phú Thọ - Lào Cai
- Nhà xe Bình Mùi - Mobile 0985 662 282
- Nhà xe Vietbus - Tel: (024) 627 2727
- Nhà xe Duy Long - Mobile 0965 661 661
5. Tuyến Phú Thọ - Hải Phòng
- Nhà xe Hồng Hà - Tel: (0210) 3 795 941
- Nhà xe Hoàng Hà - Mobile 0913 966 956
6. Tuyến Phú Thọ - Quảng Ninh
- Nhà xe Minh Đức - Mobile 0907 488 588
- Nhà xe Đại Việt - Mobile 0913 544 243
7. Tuyến Phú Thọ - Ninh Bình
- Nhà xe Sao Việt - Tel: (024) 3 668 6358
8. Tuyến Phú Thọ - Thanh Hóa
- Nhà xe Hoàng Hà - Tel: (0210) 3 863 920
 
CÁC GA TÀU TẠI TỈNH PHÚ THỌ
1. Ga Việt Trì:
Địa chỉ: Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì.
Tel: (0210) 3 845 211
2. Ga Phú Thọ:
Địa chỉ: Phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ.
Tel: (0210) 3 820 322
3. Ga Ấm Thượng:
Địa chỉ: Khu 8, thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà.
Tel: (0210) 3 883 254
BẾN XE TẠI PHÚ THỌ
1. Bến xe khách TP Việt Trì:
Địa chỉ: Số 1506, đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì
Tel: (0210) 3 848 611
2. Bến xe khách TX Phú Thọ:
Địa chỉ: Phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ
Tel: (0210) 3 820 265
3. Bến xe khách Thanh Sơn:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
Tel: (0210) 3 873 720
4. Bến xe khách Hạ Hòa:
Địa chỉ: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa
Tel: (0210) 3 883 053
5. Bến xe khách Tân Sơn:
Địa chỉ: Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn
Mobile: 0947 716 179