Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Phù Ninh

PhuthoPortal - Ngày 11/5/2021, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 9 huyện Phù Ninh gồm các đồng chí: Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hà Đức Quảng - TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy Phù Ninh; Ngô Quang Chính - Phó Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh; Bùi Trung Hiếu - Chuyên viên Ban Tuyên giáo, nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Nhật Hưng - Viên chức sự nghiệp Văn hoá, Thư viện huyện Phù Ninh; Nguyễn Thị Thanh Hương - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Phù Ninh có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Giám đốc Công an tỉnh Phạm Trường Giang trình bày chương trình hành động

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm hội nghị huyện tới 17 điểm cầu tại các xã, thị trấn trên địa bàn với gần 700 cử tri tham gia.

Chương hành động của các ứng cử viên trình bày tại hội nghị đều sát thực và khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới này sẽ phát huy trí tuệ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tích cực tham gia xây dựng các chính sách, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 9 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại điểm cầu Trung tâm hội nghị huyện Phù Ninh

Trong chương trình hành động của mình, Giám đốc Công an tỉnh Phạm Trường Giang nêu rõ, nếu được tín nhiệm bầu đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ làm thật tốt nhiệm vụ, vai trò của một Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương, giải pháp của Chính phủ về lĩnh vực an ninh quốc phòng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, thống nhất chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, theo kiểu xã hội đen. Đồng thời, hứa sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; tiếp nhận, phản ánh trung thực, khách quan đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo với cử tri về kết quả của các kỳ họp HĐND tỉnh…

Đối với huyện Phù Ninh, đồng chí sẽ quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ; duy trì, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Quang cảnh tại điểm cầu thị trấn Phong Châu

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri của huyện Phù Ninh đã bày tỏ sự tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên khi được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ nâng cao trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong tham mưu để HĐND tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Thay mặt các ứng cử viên, Giám đốc Công an tỉnh Phạm Trường Giang tiếp thu ý kiến của các cử tri và hứa nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thực hiện theo đúng các chương trình hành động đã đề ra, đáp ứng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri.

Ngọc Kiên