Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Khê dâng hương, hoa và lễ vật tri ân công đức các Vua Hùng và danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương

PhuthoPortal - Sáng mùng 10/3 năm Tân Sửu (tức ngày 21/4/2021), các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Khê có các di tích lịch sử, văn hóa thờ vọng các Vua Hùng và danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Nghi thức tế lễ Vua Hùng tại di tích đình Cả (xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê)

Hiện nay, toàn huyện Cẩm Khê có 18/41 điểm di tích có thờ các Vua Hùng và danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương. Để phòng, chống dịch Covid-19, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các di tích tổ chức lễ dâng hương thành kính, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Trước anh linh các Vua Hùng, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn đã báo cáo những thành quả của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đạt được trong năm qua. Các đại biểu cùng nhân dân thành kính dâng hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy, trầu cau và các lễ vật lên điện thờ tri ân công đức Tổ tiên, làm lễ bái vọng, tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương, cùng nhau nguyện hứa phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nghi lễ dâng hương tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm nét truyền thống của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, mọi người cùng nhau phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Mạnh Thuần