Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (giai đoạn II)

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210696977 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210641895

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (giai đoạn II)

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ

Tên gói thầu

Gói thầu số 29: Tư vấn khảo sát, đo đạc bản đồ địa chính, lập bản vẽ thu hồi và giao đất (giai đoạn II)

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

730 Ngày