Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210690785 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210689147

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ủy ban nhân dân xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

Tên gói thầu

Thi công xây dựng

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

150 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

29/06/2021 09:43

Đến ngày

09/07/2021 11:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Phú Thọ