Cải tạo, sửa chữa 02 phòng điều trị khoa Vật lý trị liệu PHCN - Bệnh viện y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210691659 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210690353

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa 02 phòng điều trị khoa Vật lý trị liệu PHCN - Bệnh viện y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ

Tên gói thầu

Thi công công trình: Cải tạo, sửa chữa 02 phòng điều trị khoa Vật lý trị liệu PHCN - Bệnh viện y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

15 Ngày