Cải tạo, sửa chữa nhà ăn 02 tầng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh thuộc trụ sở làm việc của UBND tỉnh

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210787224 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210759706

Tên KHLCNT

KHLCNT các gói thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ăn 02 tầng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh thuộc trụ sở làm việc của UBND tỉnh

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Tên gói thầu

Gói thầu số 03: Thi công xây lắp công trình

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp khác

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

180 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

30/07/2021 07:04

Đến ngày

09/08/2021 15:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Phú Thọ