Cải tạo TBA 110kV Việt Trì (E4.1) - Phần thiết bị nhất thứ và kiến trúc

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210853808 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210677094

Tên KHLCNT

Dự án: Cải tạo TBA 110kV Việt Trì (E4.1) - Phần thiết bị nhất thứ và kiến trúc

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Công ty Điện lực Phú Thọ

Tên gói thầu

Tư vấn kiểm toán

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

TDTMKHCB

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

20/08/2021 13:58

Đến ngày

09/09/2021 14:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Phú Thọ