Thứ hai, 27/03/2023 21:48 Thứ hai, 27/03/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Cấp bản sao khai sinh

Người hỏi: Quách Thu Thảo

Vợ tôi có chồng trước là người Hàn Quốc, đã ly hôn, có một con chung với người chồng này. Vợ tôi đăng ký khai sinh cho con tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc. Hiện người con sống cùng mẹ ở Việt Nam. Xin hỏi vợ tôi cần đến cơ quan nào để xin cấp bản sao giấy khai sinh cho con? Thủ tục gồm những gì? Xin cảm ơn!

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

1. Thẩm quyền Cấp bản sao trích lục hộ tịch:

Điều 63 Luật Hộ tịch quy định: Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký

“Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký”

Tuy nhiên, hiện tại Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp chưa có chức năng chia sẻ, kết nối dữ liệu đăng ký hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và Đại sứ quán của Việt Nam tại nước ngoài (chỉ thực hiện được việc chia sẻ, kết nối dữ liệu hộ tịch trong phạm vi tỉnh, thành phố); đồng thời hiện nay Đại sứ quán của Việt Nam tại Hàn Quốc chưa thực hiện việc đăng ký hộ tịch trực tuyến. Vì vậy, sau khi xin ý kiến của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp hướng dẫn như sau:

Để thực hiện thủ tục cấp bản sao Giấy khai sinh cho con, vợ  của anh phải liên hệ với Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch:

          Điều 64. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

          “1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

          Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

          2. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu”.