Thứ bảy, 30/09/2023 23:48 Thứ bảy, 30/09/2023

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “đầu tư khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”

PhuthoPortal - Ngày 19/5/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 30/GPMT-UBND cho Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Tự Lập, địa chỉ trụ sở chính tại khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “đầu tư khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm