Thứ bảy, 30/09/2023 22:40 Thứ bảy, 30/09/2023

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ốc vít cơ khí Wind Tech”

PhuthoPortal - Ngày 06/9/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 61/GPMT-UBND cho Công ty cổ phần công nghệ tạo hình cơ khí Việt Nam, có địa chỉ trụ sở chính tại Lô B9, Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: “đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ốc vít cơ khí Wind Tech”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm