Cấp Giấy phép môi trường cho dự án: "hạng mục: nhà cấp cứu và hồi sức tích cực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê"

PhuthoPortal - Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 37/GPMT-UBND cho Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, địa chỉ tại đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: “đầu tư 08 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Phú Thọ thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - hạng mục: nhà cấp cứu và hồi sức tích cực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê".

Chi tiết xem tài liệu đính kèm