Thứ bảy, 30/09/2023 22:50 Thứ bảy, 30/09/2023

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án "hạng mục: nhà chẩn đoán hình ảnh và điều trị nội trú - thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 34/GPMT-UBND cho Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, địa chỉ tại đường Cao Bang, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: “đầu tư 08 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Phú Thọ thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - hạng mục: nhà chẩn đoán hình ảnh và điều trị nội trú - thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm