Chủ nhật, 01/10/2023 00:08 Chủ nhật, 01/10/2023

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án: “hạng mục: nhà khoa khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh và điều trị nội trú thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn”

PhuthoPortal - Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 35/GPMT-UBND cho Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, địa chỉ trụ sở chính tại khu 5, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: “đầu tư 08 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Phú Thọ thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - hạng mục: nhà khoa khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh và điều trị nội trú thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm