Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Khai thác mỏ quặng talc - dolomit”

PhuthoPortal - Ngày 18/1/2023, UBND ban hành Giấy phép môi trường số 6/GPMT-UBND cho Công ty TNHH Khoáng sản Thanh Sơn Phú Thọ, địa chỉ trụ sở chính tại khu Ao Gia, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “khai thác mỏ quặng talc - dolomit”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm