Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy chế biến tinh bột sắn”

PhuthoPortal - Ngày 21/3/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 17/GPMT-UBND cho Công ty cổ phần sắn Sơn Sơn, có địa chỉ trụ sở chính tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “nhà máy chế biến tinh bột sắn”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm