Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy gạch Takao Granite”

PhuthoPortal - Ngày 14/02/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 11/GPMT-UBND cho Công ty cổ phần Takao Granite, địa chỉ trụ sở chính tại gò Tám Mẫu, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: “Nhà máy gạch Takao Granite”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm