Thứ bảy, 30/09/2023 22:43 Thứ bảy, 30/09/2023

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “nhà máy giày dép xuất khẩu”

PhuthoPortal - Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 31/GPMT-UBND cho Công ty TNHH Sản phẩm thể thao Bai Sheng, địa chỉ trụ sở chính tại khu 1, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “nhà máy giày dép xuất khẩu”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm