Thứ bảy, 30/09/2023 22:33 Thứ bảy, 30/09/2023

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “nhà máy Mirae Soongwon Vina”

PhuthoPortal - Ngày 05/9/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 60/GPMT-UBND cho Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina, có địa chỉ trụ sở chính tại Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “nhà máy Mirae Soongwon Vina”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm