Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp CTH - Thanh Hà”

PhuthoPortal - Ngày 17/01/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 7/GPMT-UBND cho Công ty cổ phần gốm sứ CTH, địa chỉ trụ sở chính tại khu Thanh Bình, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: “nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp CTH - Thanh Hà”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm