Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất găng tay”

PhuthoPortal - Ngày 23/3/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 19/GPMT-UBND cho Công ty TNHH Găng tay Dong Won Việt Nam, có địa chỉ trụ sở chính tại Cụm công nghiệp Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư mở rộng “nhà máy sản xuất găng tay”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm