Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “nhà máy sản xuất và gia công vải bạt tarpaulin”

PhuthoPortal - Ngày 19/5/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 30/GPMT-UBND cho Công ty TNHH Bok Eum Tarp Vina, có địa chỉ trụ sở chính tại lô số 10, Cụm công nghiệp làng nghề Nam Thanh Ba, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư “nhà máy sản xuất và gia công vải bạt tarpaulin” .

Chi tiết xem tài liệu đính kèm