Thứ bảy, 30/09/2023 22:16 Thứ bảy, 30/09/2023

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “nhà máy sợi, dệt Pang Rim”

PhuthoPortal - Ngày 08/9/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 62/GPMT-UBND cho Công ty TNHH một thành viên Pang Rim Neotex, có địa chỉ trụ sở chính tại tổ 21, khu Hồng Hà 1, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “nhà máy sợi, dệt Pang Rim”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm