Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “sản xuất bia, rượu, nước giải khát và thạch rau câu”

PhuthoPortal - Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 5/GPMT-UBND cho Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger, địa chỉ trụ sở chính tại khu 7, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “sản xuất bia, rượu, nước giải khát và thạch rau câu”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm